KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ

KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ

  • · Mal ve Hizmet İhracı İle İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan KDV İadesi

  • . İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi

  • · Tevkifata Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi

  • · ÖTV İade Ve Mahsup İşlemleri Tasdiki

  • · Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Raporu

  • · Dahilde İşletme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil

  • . Terkin İşlemleri Tasdiki

Yazar hakkında

ozsahin administrator

Bir cevap yazın