Kategori arşivi HİZMETLER

VERGİ UYUŞMAZLIĞI

Vergi Uyuşmazlıkları ve Uzlaşma Kapsamında Neler Yapıyoruz?

 • · Vergi İncelemeleri Sırasında Danışmanlık

 • · Bilgi, Belge ve Dökümlerinin Hazırlanması

 • · Tutanakların Gözden Geçirilmesi

 • · Vergi Yargı Organlarına Yapılacak Başvuruları Hazırlamak

 • · Tarhiyat Öncesi Ve/Veya Sonrası Uzlaşma Sırasında Danışmanlık

 • · Dava Ve Uzlaşma Sonrasında Hizmet Vermek

 • · Haciz, Tecil Ve Terkin Uygulamalarını Gerçekleştirmek

TASDİK HİZMETLERİ

 • Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Edilen Beyannameler Ve Bunlara İlişkin Mali Tablolar, Kamu İdaresinin Yetkili Memurlarınca İncelenmiş Bir Belge Olarak Kabul Edilir. Ancak, Çeşitli Kanunlarla Kamu İdaresine Tanınan Teftiş Ve İnceleme Yetkilerinin Kullanılmasına Ve Gerektiğinde Tekrarına Ait Hususlar Saklıdır.
 • Maliye Bakanlığı’nın 1995 Yılından Beri Görüşü, Yeminli Mali Müşavirlerle Beyanname Tasdik Sözleşmesi Düzenlemeyen Ve Beyannamelerini Tasdik Ettirmeyen Mükelleflerin Hesaplarının Öncelikli Olarak İncelenmesi Yönündedir.
 • Tam Tasdik Yaptırılması Halinde; İhbar, Şikayet Vb. Durumlar Nedeniyle Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılacak Vergi İncelemelerinde Ortaya Çıkabilecek Riskler Asgari Seviyeye İndirilmektedir.
 
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Mali Tabloların Tasdiki
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Ve Mali Tabloların Tasdiki
 • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler 

KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ

 • · Mal ve Hizmet İhracı İle İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan KDV İadesi

 • . İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi

 • · Tevkifata Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi

 • · ÖTV İade Ve Mahsup İşlemleri Tasdiki

 • · Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Raporu

 • · Dahilde İşletme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil

 • . Terkin İşlemleri Tasdiki

MALİ DANIŞMANLIK

 • · Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yerli Ve Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları
 • · Birleşme, Bölünme ve Nev’i Değişiklikleri
 • · Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • · Bireysel Vergi Danışmanlığı
 •  · Vergisel Teşvikler
 •  · İstisna ve Muafiyet Uygulamaları
 • · Serbest Bölge Uygulamaları
 • · Revizyon İşlemleri
 • · Mali Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Vermek
 • · Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Diğer Ülkelerdeki Vergi Yükünün Değerlendirilmesi
 • · Şirketlerde Karlılık ve Verimlilik Analizleri
 • · Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması, Kontrolü
 • · Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
 •  · Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik Danışmanlık

DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ

 • · İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi

 • · Sermaye Artışlarının Tespit Raporları

 • · Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

 • · Mali Tabloların Uygunluğu Ve Hasılat Tespiti

 • · Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi · Stok Değerlemeleri

 • · Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar

 • · Tam Tasdik Sözleşmesine İstinaden Gümrük Beyannamelerinin Tasdiki

 • · Tibütak ve Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki ve Raporlaması

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

 • · Personel Seçimi
 • · Personel Verimlilik Ve Uygunluk Denetimi
 • · Personel Eğitimi

EĞİTİM HİZMETLERİ

 • · Muhasebe Eğitimi

 • · İç Denetim Eğitimi

 • · Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi

 • · Günün İhtiyaçlarına Göre Kurs Ve Eğitim Seminerleri