Tel : 0232 402 20 80
Fax : 0232 402 20 90
Gsm : 0542 243 76 41

Şair Eşref Bulvarı No:26 Kat:7 Daire:13 Yorsan Plaza Montrö – İZMİR

Hizmetlerimiz

Vergi Uyuşmazlığı

· Vergi İncelemeleri Sırasında Danışmanlık · Bilgi, Belge ve Dökümlerinin Hazırlanması · Tutanakların Gözden Geçirilmesi · Vergi Yargı Organlarına Yapılacak Başvuruları Hazırlamak · Tarhiyat Öncesi Ve/Veya Sonrası Uzlaşma Sırasında Danışmanlık · Dava Ve Uzlaşma Sonrasında Hizmet Vermek · Haciz, Tecil Ve Terkin Uygulamalarını Gerçekleştirmek

Tasdik Hizmetleri

· Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, Kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla Kamu İdaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

Katma Değer Ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

· Mal ve Hizmet İhracı İle İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan KDV İadesi . İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi · Tevkifata Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi · ÖTV İade Ve Mahsup İşlemleri Tasdiki · Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Raporu · Dahilde İşletme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil . Terkin İşlemleri Tasdiki

Mali Danışmanlık

· Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yerli Ve Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları · Birleşme, Bölünme ve Nev’i Değişiklikleri · Kurumsal Vergi Danışmanlığı · Bireysel Vergi Danışmanlığı · Vergisel Teşvikler · İstisna ve Muafiyet Uygulamaları · Serbest Bölge Uygulamaları · Revizyon İşlemleri · Mali Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Vermek...

Diğer Tasdik İşlemleri

· İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi · Sermaye Artışlarının Tespit Raporları · Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri · Mali Tabloların Uygunluğu Ve Hasılat Tespiti · Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi · Stok Değerlemeleri · Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar · Tam Tasdik Sözleşmesine İstinaden Gümrük Beyannamelerinin Tasdiki · Tibütak ve Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki ve Raporlaması

İnsan Kaynakları Hizmetleri

· Personel Seçimi · Personel Verimlilik Ve Uygunluk Denetimi · Personel Eğitimi

Daha Fazlası İçin Bizimle İrtibata Geçebilirsiniz